Metal Su Depoları İçin İzolasyon Ve Kaplama

Ülkemizde uygulanan şehir programcılığı her geçen gün büyümeye ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Bu gelişmenin ve büyümenin pozitif etkilerinden biri olarak binalarda su deposu zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Son yıllarda hızla İlerleyen şehirciliğin bir yan etkisi olarak yeni açılan su hatlarına su verilmesi dönemlerinde sıkça yaşanmaya başlanan su kesintilerine büyük bir çözüm olan su depoları bu özellikleri ile insan yaşamının temel yardım araçlarına dönüşmüş durumda. Su depoları farklı gövdeler ile imal edilebilse de ülkemizde yoğun olarak kullanılan üç çeşit su deposu öne çıkıyor. Bu su depoları plastik gövdeli su depoları metal gövdeli su depoları betonarme olarak inşa edilen su depoları olarak sınıflandırılmış olup halihazırda doğal gazın insan yaşamını pozitif değiştiren etkilerinden geriye kalan eski sistem yakıt tankları su depolarına dönüştürülüp kullanılmaya devam ediyor.

 

İçme suyu deposu teknik şartnamesi Son yıllarda su depolarında yaşanan hızlı üretimin bir getirisi olarak Sağlık Bakanlığı ve yerel belediyelerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmış bir uygulama. Bu uygulamanın içme suyu depoları için son derece pozitif etkilerinden bahsetmek doğru olacaktır. Çünkü şartname ile içme suyu depoları bir standarda kavuşmuş durumda. Bu yüzden üreticiler su depolarında kalite daha çok önem vermek zorunluluğu taşıyor. Su depolarında uygulanması gereken bir başka önemli durumda şartname ile kullanıcılara sunulmuş bulunuyor. Artık su depoları satın alındığı şekillerde değil mutlaka iç izolasyonları yapılarak kullanılması gerekiyor.

 

İSKİ su deposu yönetmeliği Gereğince İstanbul da su deposu izolasyonu yapmakla yetkili birçok şirket bulunmakta. Bu şirketle su depolarını gövdelerine göre farklı uygulamalarla izole edebiliyor. En yaygın kullanım şekli olarak metal gövde ve plastik gövdeli su depoları için alkali suya karşı dayanıklı boya betonarme ya da yakıt tankından dönüştürülmüş olan yine fayans kaplamalı depoları içinde membran kullanılmakta. Ayrıca betonarme yapılarda hem membran hem de alkali boya uygulaması yapıldığı durumlarda su deposunun izole olana yüzde yüz daha kaliteli ve daha uzun kullanım da sunmuş oluyor.

Leave a Reply